Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Szeptember 30-án véget ér a szankciómentes időszak | NAV-Figyelő 36. hét

8 szeptember 2020

Ezt követően szigorúbban jár el a NAV a számlaadat-szolgáltatást nem teljesítőkkel szemben. Miként változott a vállalkozók járulékfizetése 2020. július 1-jétől? Elérhető a civilszervezetek számára az 1%-os felajánláshoz szükséges adatlap.

1.Szeptember végéig tart a szankciómentes időszak

A hét fontos hírei között ismét kiemelte a NAV,  hogy szeptember 30-ig bizonyos esetekben nem szab ki mulasztási bírságot, ha az adóalany a 2020. július 1. és 2020. szeptember 30. közötti időszakban a számlaadat-szolgáltatási kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően teljesíti.

Mindezekről korábban már a 25. heti NAV-Figyelőben is beszámoltunk. A NAV a fent meghatározott időszakban csak azokkal az adózókkal szemben nem alkalmaz szankciót, akik az alábbi kötelezettségeiket nem teljesítik maradéktalanul:

◾adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárított adót el nem érő bejövő számlákról,

◾adatszolgáltatás a 100 ezer forint áthárított adót el nem érő kimenő számlákról,

◾a kibocsátástól számított 4 napon belüli adatszolgáltatás a 100 ezer forintot elérő vagy meghaladó, de az 500 ezer forintot el nem érő áfatartalmú kézi számlákról, amennyiben az adatszolgáltatás a kibocsátást követő 5 napon belül megtörténik.

A számlakibocsátó adóalanyok közül azok, akiknek eddig nem keletkezett online számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége, kizárólag akkor mentesülnek a szankció alól, ha legkésőbb az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett első számla, számlával egy tekintet alá eső okirat (módosító, érvénytelenítő számla) kiállításának napjáig regisztrálnak a NAV Online Számla rendszerében.

A regisztráció a https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start weboldalon végezhető el, ahol egy kisfilm is segíti az Online Számla rendszerbeli regisztrációs folyamatot.

2.Csaknem félmillióan kapnak levelet a NAV-tól

A NAV mintegy félmillió ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelének küld postán adószámla-kivonatot. A tájékoztatás elején mindenki megtalálja a számára legfontosabb információt: mennyit kell fizetni, illetve mennyit igényelhet vissza.

Adószámla-kivonatot csak az kap, akinek legalább egy adónemen 5000 Ft-nál több tartozása, vagy 1000 Ft-nál több túlfizetése van a tavaly december végi adatok szerint.

Akik tartoznak, illetve késedelmi pótlékot kell fizetniük, kötelezettségeiket többféleképpen is rendezhetik: csekken, átutalással, bankkártyával vagy esetleges többletük átvezetésével.

A NAV minden címzett figyelmébe ajánlja az ügyfélkapu regisztrációt, melynek segítségével egyszerűsödhet a NAV-val való kommunikáció.

3.Tájékoztatást tett közzé az adóhatóság a fizetési értesítéséről

A NAV minden, az adózók által bevallott, terhére kiszabott, esetlegesen ellenőrzéssel megállapított kötelezettségről és a teljesített befizetésekről adónemenkénti részletezésben egy áttekinthető nyilvántartást, adószámlát vezet. Az adószámla adónemenkénti vagy mindösszesen egyenlege lehet túlfizetéses, vagy hátralékos is. Amennyiben lejárt esedékességű, végrehajtható tartozása van, az adó- és vámhatóság felhívhatja annak rendezésére. E felhívás jogszabály alapján nem kötelező, az adó- és vámhatóság dönti el, hogy mely esetekben él vele.

Ha az adózó megítélése szerint a rendelkezésre álló határidőben az elmaradások nem rendezhetőek, fizetési kedvezményre (részletfizetés, fizetési halasztás, mérséklés) irányuló kérelmet is előterjeszthet.

Ha a Fizetési értesítőben túlfizetésről tájékoztatta a NAV, az adószámlán mutatkozó túlfizetését átvezettetheti a hátralékos adónemekre, mellyel a tartozás – az átvezetett tartozás összegéig – megfizetettnek minősül.

Az adózó érdeke, hogy az értesítésben megjelölt időben megfizesse a hátralékát, vagy fizetési kedvezményi eljárást kezdeményezzen, mert végrehajtási eljárás lefolytatására is sor kerülhet, amennyiben a hátraléka az értesítésben megjelölt időn belül nem kerül megfizetésre és fizetési kedvezményi eljárást sem kezdeményez.

 1. Megjelent az ADÓVILÁG 2020/09. száma

A tartalomból

 • Adótudatosság
 • SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
 • A munkavállalók egészségvédelme a személyi jövedelemadóban
 • TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
 • Vállalkozók járulékfizetése 2020. július 1-jétől
 • TÁRSASÁGI ADÓ
 • Beruházások után érvényesíthető kedvezmények és feltételeik a társasági adó rendszerében II.
 • ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
 • Az online számlaadat-szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban felmerült, gyakran ismételt kérdések
 • ILLETÉK
 • Egyes, a családok támogatására szolgáló intézkedésekhez kapcsolódó illetékszabályok
 • VÉGREHAJTÁS
 • Támogató eljárás végelszámolás során

Vállalkozók járulékfizetése 2020. július 1-jétől

Társadalombiztosítási szempontból sem az egyéni, sem a társas vállalkozók körének meghatározásában nem történt változás.  Az egyéni, illetve a társas vállalkozóra a biztosítási kötelezettség változatlanul csak akkor terjed ki, ha nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak. Azaz kizárólag akkor lesz biztosított, ha nem saját jogú nyugdíjas, illetve, ha özvegyi nyugdíjban részesül, de a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be.

Biztosított vállalkozók

Az új Tb. tv. alapján két fontos változás történt a biztosított egyéni, illetve társas vállalkozók járulékfizetési kötelezettségében.

Az egyik a járulékfizetési alsó határt érinti, hiszen az egyéni járulékok összevonása által 2020. július 1-jétől fizetendő 18,5 % társadalombiztosítási járulék alapja havonta legalább a minimálbér lett.

Változott továbbá a többes jogviszonyban álló, ún. másodfoglalkozású vállalkozók által fizetendő járulék mértéke. 2020. július 1-jétől ugyanis ennek a személyi körnek szintén 18,5 % társadalombiztosítási járulékot kell fizetnie a járulékalapot képező jövedelme után.

Kiegészítő tevékenységet folytató vállalkozók

2020. július 1-jétől a nyugdíjas vállalkozók mentesülnek a 10 % nyugdíjjárulék és az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségek alól.

 1. Szja 1%! Letölthető a civilszervezetek 20EGYREG-adatlapja

Már letölthető a NAV honlapjáról a 20EGYREG jelű adatlap, amit azoknak a civilszervezeteknek kell beadniuk, akik 2021-től igényt tartanak magánszemélyek 1%-os felajánlásaira, és korábban még nem regisztráltak.

Az adatlapot 2020. szeptember 30-ig elektronikusan kell a NAV-hoz benyújtani, ha a szervezet a regisztráció évét követő évtől, azaz 2021-től igényt tart magánszemélyek 1%-os felajánlásaira.

A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért annak a szervezetnek, aki már regisztrált civil kedvezményezett, nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot.

Az adatlap 2020. szeptember 30-ai határideje jogvesztő, elmulasztásával a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha a szervezet igazolást nyújt be vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő.

 1. Változás a vám-árunyilatkozat feldolgozási folyamatában

Megjelent a kiviteli vám-árunyilatkozat feldolgozási folyamatának változásáról szóló 7014/2020. felhívás.

Új szabályok 2020. szeptember 1-jétől

Azok az ügyfelek, exportőrök vagy közvetett képviselők, akik rendelkeznek AEOC/AEOF engedéllyel, vagy nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésre jogosító engedéllyel (nem feltétlenül kiviteli eljárásra), a jövőben megbízható ügyfeleknek minősülnek a kivitel szempontjából. Azok az ügyfelek, akik nem rendelkeznek az említett engedélyek valamelyikével, normál ügyfeleknek minősülnek.

A megbízható ügyfelek kiviteli vám-árunyilatkozatait a NAV váminformatikai rendszere hivatali munkaidőben gyorsított eljárásban, és azon túl is 0–24 órában dolgozza fel, szemben a normál ügyfelek vám-árunyilatkozataival, akik ezen előnyöket nem élvezik.

A normál ügyfelek vám-árunyilatkozatait a NAV továbbra is csak hivatali munkaidőben dolgozza fel.

Ezek a változások készítik elő a zökkenőmentes átállást a 2023. december 1-jét követő időszakra, amikor az érintett ügyfelek már nem lesznek jogosultak az egyszerűsített eljárásra, azonban AEOC/AEOF engedélyük birtokában élvezhetik a 0–24 órás feldolgozás előnyeit.

 1. Adótraffipax
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram