Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Az adóhatóság a KATA-alanyokkal kötött szerződések mögé néz | NAV-Figyelő 26. hét

26 június 2020

Cél a bújtatott foglalkoztatás visszaszorítása. Négy év után csökkent a jegybanki alapkamat. Taxisok tájékoztatására: vagy számla vagy nyugta. Az ingyenes parkolás útvesztői.

1.Kiemelt figyelmet kap a KATA szerződések vizsgálata

A NAV az év második felében kiemelten vizsgálja a kifizetőknél és foglalkoztatóknál a KATA-alanyokkal kötött szerződéseket, a bújtatott foglalkoztatással kapcsolatos visszaélések feltárása és visszaszorítása érdekében.

2. Tájékoztató a díjmentes parkolás miatt nem használt parkoló automatákkal összefüggésben

A NAV tájékoztatója alapján csupán a várakozás vált ingyenessé, az automaták üzemeltetése nem szünetel. Azok továbbra is működőképesek, az üzemeltetésükre vonatkozó szerződések vélhetően továbbra is érvényben vannak. Ezáltal fogalmilag nem beszélhetünk üzemen kívüli állapotról, vagyis kizárólag a díjmentes parkolás miatt nem kell bejelentést tennie az automataberendezés üzemeltetőjének. Ugyanakkor abban az esetben, ha az üzemeltető – bármilyen okból – saját érdekkörében dönt az üzemeltetés szüneteltetéséről vagy arról, hogy műszakilag üzemen kívüli állapotba helyezi az automatákat, akkor e körülményt be kell jelentenie az AVTOMATA adatlapon.

3.Díjmentes parkoláshoz kapcsolódó áfa kezelése

Az ingyenes parkolási szolgáltatás utáni áfa fizetési kötelezettség keletkezését a veszélyhelyzet időtartalma alatt nem önmagában az Áfa tv. alapján kell megítélni, hanem figyelembe kell venni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabtv.) 28/A. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat. Eszerint nem keletkezik fizetési kötelezettség a katasztrófaveszély és veszélyhelyzet esetén, annak időtartama alatt, ellenszolgáltatás nélkül, a katasztrófahelyzet következményeinek elhárítása, mérséklése céljából végzett tevékenységet vagy a katasztrófahelyzetben lévők számára nyújtott szolgáltatás, termékátadás után, feltéve, ha azt a fizetési kötelezettséggel érintett, vállalkozási tevékenységet végző jogalany a tevékenységvégzés napjától számított 60 napon belül, a nyújtott szolgáltatás és átadott termék megnevezésével, mennyiségének megjelölésével a fizetési kötelezettséggel kapcsolatos ügyben illetékes adóhatósághoz bejelenti.

A parkolási szolgáltatást nyújtók a kapcsolódó, ezen időszak alatti beszerzéseikre jutó áfát jogosultak az Áfa tv. 120. §-a alapján levonásba helyezni, lévén, hogy e beszerzések alapvetően az általuk főszabály szerint folytatott adóköteles gazdasági tevékenység keretében történő hasznosítást szolgálják, illetve azok az egyébként végzett adóköteles gazdasági tevékenységhez kapcsolódó általános költségeknek minősülnek.

A veszélyhelyzet megszűnését követően – a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 69. § (1) bekezdése alapján – átmenetileg továbbra is térítésmentesen biztosított parkolási szolgáltatás áfa megítélése tekintetében az e szolgáltatást nyújtónak az Áfa tv. 14. § (2) bekezdése alapján azonban nem keletkezik általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége, tekintettel arra, hogy a hivatkozott bekezdés „vállalkozásidegen célból” nyújtottság kritériuma nem áll fenn esetükben, hiszen a szolgáltatás nyújtók célja a szolgáltatás folyamatos biztosításának fenntartásával a díjmentes időszakban is alapvetően az, hogy ennek megszűntét követően tevékenységüket ellenérték fejében végezhessék.

4. Egyszerűbb lett az étrend-kiegészítők jövedéki szabályozása

Megváltozott az alkoholt tartalmazó étrend-kiegészítő termékek előállítására, forgalmazására és jövedéki adóztatására vonatkozó szabályozás.

Az étrend-kiegészítő olyan, forgalomba hozatalra bejelentett, a hagyományos étrend kiegészítését szolgáló élelmiszer, amely koncentrált formában tartalmaz tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási, élettani hatással rendelkező anyagokat. Az alkoholt tartalmazó étrend-kiegészítő előállítására, behozatalára vonatkozó jövedéki szabályokról, az adófizetési kötelezettség speciális szabályairól, továbbá az adó bevallásának módjáról részletesen itt olvashat.

5. Megjelent az ADÓVILÁG 2020/07. száma

A tartalomból:

 • TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

Startol az új Tb. törvény

Egészségügyi szolgáltatási járulék a koronavírus-járvány időszakában

 • ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Változások a számlázásban és a számlaadat-szolgáltatásban 2020. július 1-jétől

 • SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

A Széchenyi Pihenő kártyához kapcsolódó gazdaságélénkítő intézkedések

 • ADÓIGAZGATÁS

Képviseleti szabályok az adó- és vámhatóság előtti eljárásokban és a jogviszonyok nyilvántartása

 • ELLENŐRZÉS

Elektronikus ellenőrzés veszélyhelyzet idején

 • VÉGREHAJTÁS

Gyakorlati tudnivalók a megkereső szervek kérelmére indult végrehajtási eljárásokról

6. Változások a számlázásban és a számlaadatszolgáltatásban 2020. július 1-jétől

Az Áfa tv. 2020. július 1-jén hatályba lépő módosításai az alábbi változásokat eredményezik a számlázásban és a számlaadat-szolgáltatásban:

 1. A számla kibocsátására rendelkezésre álló idő 8 napra csökkenése
 2. A belföldi adóalany partner adószámának feltüntetése a számlán
 3. Egyes tárgyi adómentes ügyletek esetén kötelezővé válik a számla- illetve nyugta kibocsátása
 4. Számlaadat-szolgáltatási kötelezettség számlakibocsátóként
 5. Számlaadat-szolgáltatási kötelezettség számlabefogadóként

A befogadott számlákról teljesítendő adatszolgáltatás elkészítése során figyelemmel kell lenni a következőkre:

 • A befogadott számlára vonatkozó adatokról annak az áfabevallásnak az M lapján kell adatot szolgáltatni, amelyik bevallásban az adóalany a számla alapján adólevonási jogot gyakorol.
 • Az adatszolgáltatást a bevallás adómegállapítási időszakára alkalmazandó szabályok szerint kell elkészíteni, függetlenül attól, hogy a számla kibocsátásának alapjául szolgáló ügylet mikor teljesült és függetlenül attól is, hogy a számla kibocsátása mikor történt.

Így például abban az esetben, ha az adóalany a 2020. július hónapról benyújtott bevallásában egy 2018. évben teljesített ügyletről, 2019. évben kibocsátott, 500 forint áthárított adót tartalmazó számla alapján gyakorol levonási jogot, akkor a számláról a 2020. július 1-jétől hatályos szabályok szerint kell adatot szolgáltatnia.

Az Áfa tv. átmeneti rendelkezése (338. §-a) alapján az áfabevallás M lapján teljesítendő adatszolgáltatásra a 2020. június 30-án hatályos szabályokat kell alkalmazni az olyan számla, számlával egy tekintet alá eső okirat esetén, amely alapján az adóalany a 2020. június 30. napját magában foglaló adómegállapítási időszakban gyakorol levonási jogot, veszi figyelembe a módosítás vagy érvénytelenítés hatását.

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez segítséget nyújthat, hogy az Online Számla rendszerben regisztrált adóalany a „Számlák”, „Bejövő számlák” menüpontban lekérdezheti a más adóalany számlaadat-szolgáltatásából származó bizonylat adatok közül azoknak az adatait, amelyeken vevőként szerepel. Az Adóvilágban megjelent cikk teljes terjedelemben itt olvasható.

7. Hogyan tudnak számlát adni és arról adatot szolgáltatni a színházak?

A színházaknak két esetben kell számlát kibocsátaniuk:

 • ha szolgáltatásukat adóalany, vagy nem adóalany, de jogi személy veszi igénybe,
 • illetve, ha a szolgáltatásukat igénybe vevő magánszemély számlát kér.

A színházak számlakibocsátási kötelezettségüknek számlázó programmal vagy kézi számlatömb használatával tudnak eleget tenni.

2020. július 1-jétől a színházaknak is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-hoz minden olyan számláról, amit egy másik belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről bocsátottak ki, függetlenül annak áthárított áfatartalmától.

8. A taxisok számlázása és adatszolgáltatása

Egy taxisnak két esetben kell számlát kibocsátania:

 • ha szolgáltatását adóalany, vagy nem adóalany, de jogi személy veszi igénybe,
 • illetve, ha az utasa – magánszemélyként – számlát kér.

A taxisok (TEÁOR’08 49.32 szerinti taxis személyszállítási tevékenységet végzők) online pénztárgép használatára kötelezettek. Az általuk használt hordozható pénztárgépek azonban csak nyugtát tudnak kibocsátani, számla kiállítására nem alkalmasak. A taxisok tehát számlakibocsátási kötelezettségüknek vagy számlázó programmal, vagy kézi számlatömb használatával tudnak eleget tenni. A NAV felhívja a taxisok figyelmét, hogy a számlával bizonylatolt ügylet ellenértékéről az online pénztárgéppel ne állítsanak ki nyugtát.

2020. július 1-jétől a taxisoknak is adatot kell szolgáltatni a NAV-hoz minden olyan számláról, amit egy másik belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről bocsátottak ki, függetlenül annak áthárított áfatartalmától.

9. Négy év után csökkent a jegybanki alapkamat

Az MNB Monetáris Tanácsa 2020. június 24-i hatállyal 15 bázisponttal, 0,75 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot. Ennek megfelelően módosította a NAV a Kalkulátorok címszó alatti Pótlékszámítás menüpontot.

10. Aktualizált végrehajtói letéti számlaszámok:

NAV igazgatóságainak IBAN végrehajtói letéti számlaszámai

NAV igazgatóságainak végrehajtói letéti számlaszámai

11. Adótraffipax

Dél-Budapesten gépkocsi szervizek ellenőrzése várható a 27. héten. Az év második felében kiemelt ellenőrzési témaként megjelenik a Katás szerződések vizsgálata. További ellenőrzési területek és helyszínek a NAV honlapján.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram