Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Számlázzon egyszerűen, okostelefon segítségével | NAV-Figyelő 23.hét

5 június 2020

A NAV Online Számlázó mobilapplikációja ingyenesen letölthető. Jön az eddigi legjelentősebb változás július 1-jétől a számlaadat-szolgáltatásban.

 1. 2020. május végétől letölthető a NAV Online Számla mobilapplikációja

Az Online Számla rendszerrel kapcsolatos eddigi tapasztalatokról, a júliusi változásokról, a NAV új szolgáltatásáról, az ingyenes Online Számlázó mobilapplikációjáról adott interjút Sinkáné dr. Csendes Ágnes, a NAV szakfőigazgatója.

Az interjúban többek között elmondta a Szakfőigazgató Asszony, hogy az adatszolgáltatást a számlázó programoknak automatikusan kell teljesíteniük, míg a kézi számlákról az adatokat manuálisan kell rögzíteni a NAV Online Számla rendszerének felületén. A számlaadatokról való automatikus adatszolgáltatás sajátossága az adózó és a szoftver fejlesztő szoros együttműködése, ami nélkül a jogszabályi kötelezettség nem vagy nem helyesen teljesül.

A megfelelő ügyfélrendszerek kialakításakor a fejlesztők részéről számos technikai kérdés merült fel. Több lehetőséget is létrehoztak, hogy az információkat mindenki megismerje: az Online Számla internetes oldalán folyamatosan tájékoztat a NAV, tesztrendszert működtet, technikai Help-Desk szolgáltatást tart fenn és a GitHubon is fogadják a kérdéseket.

 1. A számlaadat-szolgáltatás 2020. július 1-jétől alkalmazandó szabályai

Az Áfa tv. 10. számú melléklete alapján 2020. július 1-jétől számlaadat-szolgáltatásra kötelezettek kibocsátói oldalon mindazok, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

 • áfaalanyok,
 • belföldön nyilvántartásba vett áfaalany részére, belföldön teljesítenek termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást és
 • erről számlát, számlát helyettesítő okmányt bocsátanak ki.

Kik a számlaadat-szolgáltatásra kötelezett adóalanyok?

Fontos e témakörben kiemelni, hogy nem csak azok tartoznak az adóalanyok körébe, akik áfa fizetésére kötelezettek, hanem azok is, akik

 • alanyi adómentességet alkalmaznak, vagy
 • kizárólag közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel adómentes (azaz tárgyi adómentes) tevékenységet folytatnak, továbbá
 • áfaalanyok a KATA alanyai is,
 • adóalannyá válhat közös tulajdon közös hasznosítása révén például egy társasház is, valamint azok is,
 • akik a sorozatjellegű ingatlanértékesítésre tekintettel lettek áfaalanyok, sőt
 • a kötelezettek körébe tartozik a belföldön gazdasági tevékenységet végző külföldi vállalkozás is függetlenül attól, hogy belföldön állandó telephellyel vagy csak áfaregisztrációval rendelkezik.

Csak a belföldön teljesített ügyletek számlájáról kell adatot szolgáltatni

E feltétel fennállásának vizsgálatakor az Áfa tv. előírásait kell figyelembe venni, vagyis a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás tekintetében akkor áll fenn a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség, ha az ügylet teljesítési helye az Áfa tv. II. fejezete alapján belföldre esik.

Így az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed azokra az ügyletekre is, amelyekhez kapcsolódóan nem kerül sor adó áthárítására, vagy az ügyletet terhelő adó megállapítása az Áfa tv. különös szabálya alapján történik.

Most a fenti körből kiemelünk néhány ügyletet, amelyről kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső okiratról is számlaadat-szolgáltatás teljesítendő:

– a belföldi fordított adózás alá tartozó ügylet, valamint

– az Áfa tv. különös szabálya szerint adózó ügyletek:

 • így például a használt ingóságokra, gyűjteménydarabokra és régiségekre vonatkozó különös szabályok szerint,
 • az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó különös szabályok, és
 • a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalanyra vonatkozó különös szabályok szerint adózó ügyletek.

A vevő partner magánszemélyként vagy adóalanyi minőségében jár el?

Nagyon fontos lesz tisztázni. Azon ügyletek esetében, amelyeknél kérdéses, hogy a partner e termékbeszerzés, szolgáltatás igénybevétel során magánszemélyként vagy adóalanyi minőségében jár-e el, a partner nyilatkozata az irányadó (ami jellemzően a számla kiállításának kérésével és az adószám megadásával valósul meg).

Fontos kiemelni, hogy 2020. július 1-jétől a belföldi adóalany partner adószáma (értékhatártól és adózási módtól függetlenül) a számla kötelező adattartalmát képezi, ezért minden esetben tisztázni szükséges a partner jogállását.

Mik a számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá eső bizonylatok?

Röviden a számla és a számlával egy tekintet alá eső okirat.

A számla fogalmába beletartozik:

 • az egyszerűsített számla,
 • a gyűjtő számla,
 • az előlegről kiállított számla, és
 • az előleg beszámításával készült végszámla is.

Legyen az elektronikus vagy papíralapú bizonylat.

Számlával egy tekintet alá eső okirat a számla bármely adatát megváltoztató bizonylat:

 • így az érvénytelenítő számla és a
 • módosító számla is.

Ide értve az adóalapot és/vagy adót érintő módosító bizonylat mellett az olyan tartalmú módosító számlát is, ami például az eredeti számlán feltüntetett teljesítési időpontot változtatja meg.

Melyik számla nem esik adatszolgáltatási kötelezettség alá?

Az online pénztárgéppel előállított számla. Mivel erről az online pénztárgépre vonatkozó szabályok szerint valósul meg adatszolgáltatás.

Meg kell említeni, hogy 2020. július 1-jétől számviteli bizonylat helyett kötelező lesz számla kibocsátása, illetve adott feltételek fennállása esetén a nyugtaadás az alábbi tevékenyégek esetén:

– az egyéb oktatás, amit az Áfa tv. 85. § (2) bekezdése határoz meg, és ami a 85. § (1) bekezdés i) vagy j) pontja alapján adómentes (például engedéllyel rendelkező vagy jogszabály alapján végzett felnőttképzés),

– nem közszolgáltatóként végzett egészségügyi szolgáltatás, ami az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés c) pontja alapján adómentes,

– a fogorvos, fogtechnikus által végzett, az Áfa tv. 85. § (1) bekezdés e) pontja alapján adómentes ügylet,

– az együttműködő közösség Áfa tv. 85. § (1) bekezdés p) pontja szerinti, adómentes szolgáltatása,

– az ingatlanértékesítés, ami az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés j)-k) pontjai alapján adómentes.

Az előzőeknek megfelelő adómentes ügyletekről belföldi adóalany részére kibocsátott számlák 2020. július 1-jétől szintén számlaadat-szolgáltatási kötelezettség alá esnek.

 1. Mobilapplikáción is elérhető a NAV Online Számlázó programja

Már a fentiekben bemutattuk, hogy 2020. július 1-jétől jelentősen bővül azon áfaalanyok köre, akiknek a kibocsátott számlákról adatot kell szolgáltatniuk a NAV felé. Ennek teljesítésében segít a NAV új szolgáltatásával, az Online Számlázó program mobilapplikációjával, ami az Apple App Store és a Google Play áruházakból ingyenesen letölthető és használata is díjmentes.

A mobilapplikáció használatba vételének feltétele, hogy a felhasználó előzetesen regisztráljon az Online Számla rendszerbe, illetve a rendszerbeli regisztráció után, a rendszerből átnavigáljon az Online Számlázó programba a webes felületen.

A mobilapplikációval kiállított számla az appon és az Online Számlázó program webes felületén is bármikor visszakereshető és PDF formátumban megtekinthető.

Az alkalmazással papíralapú és elektronikus számla is kiállítható.

A papíralapú számla kiállításának feltétele, hogy az appot használó mobilkészülék össze legyen kapcsolva egy nyomtatóval.

Az elektronikus számla a számlakibocsátó készüléke által ismert és támogatott csatornákon keresztül helyben, a számla kiállítása után azonnal továbbítható a vevő részére akár

 • Airdropon,
 • MMS üzenetben,
 • e-mailben,
 • Viber üzenetben,
 • Facebook messengeren keresztül
 • vagy bármely, a mobil készülék által ismert és támogatott platformon.

Ha a felhasználó így továbbítja az általa kiállított számlát, akkor annak az applikációval történő létrehozása során a számla megjelenési formájaként az elektronikus számlát kell kiválasztania. A program az ilyen számlát fokozott biztonságú aláírással látja el.

Applikációval összefüggő további hasznos információkat a NAV honlapon talál:

 • A mobilapplikáció használatba vételének lépései
 • A mobilapplikáció használatának megkezdése
 • A mobilapplikáció funkciói
 • Kényelmi funkció: elektronikus névjegy
 1. Számlázzon okostelefonról

A mobilapplikáció elsősorban azoknak az adóalanyoknak jelent segítséget, akik jelenleg számlatömbből állítanak ki számlát vagy értékesítéseik, szolgáltatásaik nem helyhez kötöttek. A számlaadási és számlaadat-szolgáltatási kötelezettségüket ily módon ezek az adóalanyok is könnyen teljesíthetik a mobilapplikációval.

Az alkalmazásban elvégezhető legfontosabb műveletek:

 • számlák, előlegszámlák kiállítása, módosítása, érvénytelenítése,
 • az adatszolgáltatási kötelezettség automatikus teljesítése a NAV felé,
 • elektronikus számla kiállítása,
 • partner- és terméklista alkalmazása,
 • kimenő és bejövő számlák lekérdezése,
 • használati statisztikák áttekintése,
 • vevőadatok betöltése QR-kóddal,
 • saját elektronikus névjegy létrehozása, alkalmazása,
 • számlakibocsátói oldalon a kiállított elektronikus számlák archiválása,
 • a számlakiállításhoz használt számlatömbök kezelése,
 • az Online Számla rendszeren közzétett hírek elérése.

Az applikációval rögzített számlák adatait a program nem az alkalmazáshoz használt okostelefonon, hanem felhőben tárolja, így az adatok nem vesznek el készülékváltáskor sem. Használatához internetes kapcsolatra van szükség.

 1. Levelet küldött a NAV az online számlaadat-szolgáltatás változásairól

A NAV levélben tájékoztatta az áfaalanyokat az online számlaadat-szolgáltatás július 1-jétől hatályba lépő változásairól. A tájékoztatás célja az volt, hogy a hivatal segítse ügyfeleit az új szabályokhoz való alkalmazkodásban és a zökkenőmentes felkészülésben.

A levelek az elektronikus tárhelyre kerültek megküldésre és fontos információkat tartalmaznak mind a számlázó programot használók, mind a kézi számlákat kibocsátók számlaadat-szolgáltatását érintő szabályok alapvető változásáról. A levelekben szó esik továbbá a számlázásban életbe lépő fontos változásról, az online adatszolgáltatás tekintetében az alanyi mentes adóalanyokat és a kisadózókat érintő lényeges tudnivalókról, és az úgynevezett „tárgyi” adómentes ügyletek kezelésének vonatkozó szabályairól is.

 1. Váminformációk

Megjelent a szabványosított információcseréről szóló felhívás

2020. június 1-jétől elérhető az EU Ügyfél Portálon az Európai Bizottság által fejlesztett „Uniós Vámkódex – Adatlapok (INF) különleges eljárásokhoz” elnevezésű elektronikus alkalmazás. Ettől az időponttól az Uniós Vámkódex szerinti különleges eljárásokhoz kapcsolódó szabványosított információcserére ezt a rendszert kell alkalmazni.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram