Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Megjelent a NAV útmutatója a méltányossági jogkörének gyakorlásáról | NAV-Figyelő 21.hét

22 május 2020

Megjelent a NAV útmutatója a méltányossági jogkörének gyakorlásáról.

Jelentős változások jönnek július 1-től a dohánytermékek adózásában és közeleg a reklámadó bevallás határideje is.

1.Bejelentőlap MINTA az ingyenes termékátadásról és szolgáltatásnyújtásról

A NAV a 2020.05.12. napján megjelent tájékoztatójában összefoglalta a veszélyhelyzet idején teljesített ingyenes termékátadások és szolgáltatásnyújtások kedvezőbb adózási szabályait.

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. (továbbiakban: Stab. tv.) feltételeinek megfelelő ingyenes termékátadás, ingyenes szolgáltatásnyújtás tekintetében az Áfa tv. szabályai szerint áfafizetési kötelezettség keletkezne, ugyanakkor az áfafizetési kötelezettséget a Stab. tv. értelmében nem kell teljesíteni, feltéve, hogy az ügyletet teljesítő adóalany ezzel összefüggésben bejelentést tesz az adóhatóságnak.

A héten közzétett bejelentőlap használható a Stab. tv. 28/A. § szerinti, koronavírus-járvány elleni védekezéssel összefüggő ingyenes termékátadások, ingyenes szolgáltatásnyújtások bejelentésére.

2. Adózási könnyítések a légijárműipari vállalkozásoknak

A légijárműipari vállalkozások – a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak enyhítése érdekében a légijárműiparban tevékenykedő vállalkozások közteher kötelezettségeinek csökkentéséről szóló 209/2020. (V. 15.) Korm. rendelet alapján – adózási könnyítéseket vehetnek igénybe a veszélyhelyzet megszűnése hónapjának utolsó napjáig, de legfeljebb december 31-ig.

3. Közeleg a reklámadó bevallás határideje

A 2019-re befizetett adóelőlegek és az adó éves összege közötti különbözetet általános esetben 2020. június 2-ig  kell bevallani és befizetni, illetve a többletbefizetést is ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

A reklámadó mértéke 2019 első félévére 7,5 százalék, ezt követően, 2022. december 31-ig 0 százalék.

Az adózó eldöntheti, hogy a 2019-re vonatkozó reklámadót

 • az adóév napjai vagy
 • a könyvviteli zárlat

szerint állapítja meg.

Például, ha a naptári év szerint, folyamatosan működő adózó az adóév napjai alapján állapítja meg az adóját, akkor az első félév napjainak száma szerint arányosított adóalapra, vagyis az adóalap 181/365-öd részére 7,5 százalékos adót kell fizetnie, az adóalap további részére pedig nem kell adót fizetnie.

A 2019-re vonatkozó reklámadót a 1994 számú nyomtatványon kell bevallani, ami letölthető a NAV honlapjáról.

4. Közzétette a NAV a 2020. július 1-től érvényes jövedéki termék fajtakódokat

A táblázat a fenti linken XLSX formátumban elérhető.

5. Jelentős változások július 1-től a dohánytermékek adózásában

Július 1-jétől változnak az egyes dohánygyártmányokra vonatkozó jövedéki szabályok.

 1. A változással érintett termékek:
 • a füst nélküli dohánytermékek,
 • a töltőfolyadékok, nikotintartalomtól függetlenül,
 • a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékek, valamint
 • az új dohánytermék-kategóriák.
 1. Az új szabályok szerint 2020. július 1-jétől
 • ezek a dohánygyártmányok csak zárjeggyel bocsáthatók szabadforgalomba,
 • árbejelentési és -közzétételi kötelezettség is vonatkozik rájuk,
 • az áfa fizetése – a többi dohánytermékhez hasonlóan – egyfázisúvá válik, tehát az áfát a jövedéki adóval egyidejűleg kell megfizetni, és
 • az áfa összegére is biztosítékot kell nyújtani.

6. A NAV kiadta 3004/2020 számú útmutatóját a méltányossági jogkör gyakorlásáról

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) és az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény (Air.) méltányossági jogkört biztosítanak a NAV számára.

Az Art-on kívül fizetési kedvezmény engedélyezésére vonatkozó szabályokat tartalmaznak:

 • az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról (a továbbiakban: UVK), az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (Vámtv.),
 • a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.),
 • a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (Fémtv.),
 • a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény (Ktdt.),
 • a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabstv.),
 • a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény (Büat.), valamint
 • a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (Jöt.),

mely rendelkezések a NAV számára felhatalmazást adnak a méltányossági jogkör gyakorlására.

Az Art.-ban a NAV méltányossági jogköre alapvetően két területen érvényesül:

 • az egyes szankciók alkalmazása és
 • a fizetési kedvezményre irányuló eljárások.

A szankciók (adóbírság, mulasztási bírság, késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék) alkalmazása során, ha a NAV megállapítja, hogy az adózó valamely adókötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesítette, ezért a törvény által előírt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Az Art. világos és egyértelmű rendelkezéseiből következik, hogy a szankciók alkalmazásánál figyelembe kell venni az eset összes körülményét, így különösen

 • az adózótól elvárható körültekintő magatartást,
 • az adóhiány, (illetve egyéb mulasztás) nagyságát, keletkezésének körülményeit,
 • az adózó jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát.

7. Megjelent a 3003/2020. útmutató

Az egységes vámokmány kitöltéséről szóló 3008/2016. útmutató módosításáról.

8. Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

9. Feketelista

A NAV közzétette az Alkalmazottukat bejelentés nélkül foglalkoztatók listáját.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram