Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

E-mailben, beszkennelve is továbbítható a vevő felé a PDF számla? | NAV-figyelő 16. hét

18 április 2020

A koronavírus-járvány okozta körülmények jelentősen hozzájárultak a NAV mostani bejelentéséhez. Újabb tevékenyégekre terjesztették ki az adózási könnyítéseket.

 1. Újabb veszélyeztetett tevékenységekre alkalmazhatók a kedvező szabályok

Április 11-től bővült a veszélyeztetett ágazatok köre. Az adózási könnyítéseket az alábbi tevékenységet tényleges főtevékenységként végző vállalkozások már márciusra is alkalmazhatják:

 • növényi szaporítóanyag termesztése
 • egyéb, nem évelő növény termesztése
 • egyéb évelő növény termesztése
 • dísznövény nagykereskedelme
 • dísznövény-kiskereskedelem
 • vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
 • törkölypárlat, törköly, vagy gyümölcspárlat gyártása
 • szőlőbor termelése
 • kisüzemi sörfőzde
 • szőlőtermesztés

Az adózási könnyítésekről részletes ismertető a honlapon 2020. március 25-én megjelent tájékoztatóban olvasható, mely a Segítség rendkívüli helyzetben (COVID-19) rovatban érhető el.

 1. A PDF formátumú számla a vevők felé szabadon továbbítható

A NAV bejelentése annak köszönhető, hogy a koronavírus-járvány terjedésével összefüggésben egyre nagyobb igény merült fel a bizonylatok, így a számlák elektronikus továbbítására, befogadására. A PDF számla papíralapú számlának minősül, annak megküldési módjára az Áfa tv. szabályai nem térnek ki. További könnyebbség az elektronikus számlához képest, hogy a PDF számla kibocsátása és elektronikus megküldése okán nem kell alkalmazni a digitális aláírás és archiválás szabályait?

Az elektronikus számlákkal szemben támasztott szigorúbb Áfa tv-beli követelményről bővebb információkat az alábbi linken talál.

 1. Feketelista

Alkalmazottukat bejelentés nélkül foglalkoztatók

 1. Vámügy

Kivezetésre kerül az„Egyéb kérelem (vámügy)” e‑Papíügycsoport

A továbbiakban a NAV_V05 jelű, „Nyomtatvánnyal nem támogatott és e-papír ügycsoportban sem nevesített egyéb vámügyi kérelem” nyomtatványon terjeszthetik elő azokat a kérelmeiket, amelyeket korábban az e-Papír szolgáltatáson keresztül nyújtottak be a NAV-hoz.

 1. Megjelent a koronavírussal szembeni védekezéshez felhasználható egyes termékek kiviteléhez kapcsolódó bizottsági tájékoztatásról szóló 7002/2020. felhívás

Az Európai Bizottság (EB) 2020 márciusában uniós rendeletben szabályozta a koronavírussal szembeni védekezéshez felhasználható termékek – például maszkok, védőruhák, kesztyűk – kivitelét. A rendeletben előírt szabályok alkalmazásának megkönnyítésére az EB 2020. április 2-án egy gyakorlati tájékoztatót is kiadott, ami a kivitelben részt vevő gazdálkodókat és a NAV-ot, mint vámhatóságot érinti.

Az EB angol nyelvű tájékoztatója az alábbi linken érhető el.

 1. Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések

2.Tovább érvényesek a pénztárgépek szervizelésére jogosító igazolványok

A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró, a NAV által kiállított, a pénztárgépek szervizelésére jogosító, névre szóló igazolványok a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.

3.A veszélyeztetett ágazatokba tartozók a 2008 bevallás új verzióját használják

A 2020. április 14. napi járulék bevallások benyújtását a kedvezményezett ágazatokban működő foglalkoztatók számára a 2008 jelű bevallás új verziójú programja teszi lehetővé. A kitöltés során a bevallás útmutatója és a gyakori kérdések, válaszok között közzétett információk nagy segítséget nyújthatnak.

4. A végrehajtási eljárások szünetelése a vészhelyzet idején

A Kormány 2020. március 24-ei hatállyal újabb könnyítésekről döntött a nehéz gazdasági helyzetbe került adózók ellehetetlenülésének elkerülésére. Ez több ponton is lehetőséget ad az adóhatósági végrehajtási eljárásokról szóló törvénytől való eltérésre.

 1. A végrehajtási eljárás szünetelése

A 2020. március 24-én folyamatban lévő végrehajtási eljárások automatikusan szünetelnek  a veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig. Az eljárás szünetelése a végrehajtáshoz való jog elévülési idejének szünetelését is jelenti.

Azonban végrehajtási eljárás indítható azzal az adózóval szemben, akinek adótartozása miatt a NAV 2020. március 24-e előtt még nem indított végrehajtási eljárást. A NAV ilyen esetben a végrehajtási eljárás megindítása előtt először fizetési tájékoztatót küld az adózónak, hogy önként fizesse meg adótartozását. A fizetési tájékoztató után is lehetősége van az adózónak, hogy fizetési kedvezményi kérelmet nyújtson be a NAV-hoz.

 1. A végrehajtási eljárás felfüggesztése

A NAV az adós kérelmére kivételesen, méltányossági alapon felfüggesztheti azokat a végrehajtási eljárásokat is, amelyekre a szünetelés nem vonatkozik.

 1. Az inkasszó és a jövedelemletiltás visszavonása

A NAV intézkedik a 2020. március 24-e előtt kiadott hatósági átutalási megbízás, azaz inkasszó visszavonásáról. Ha a pénzintézet a NAV részére már átutalta az inkasszóban megjelölt összeget, akkor a NAV azt 8 napon belül visszatéríti.

Jövedelemletiltás esetén, ha a munkáltató még nem utalta át a szünetelés kezdő napjáig a behajtandó összeget, akkor a NAV tájékoztatja a munkáltatót a levonás felfüggesztéséről és a levont összeget vissza kell téríteni az adózónak. Ha a munkáltató a NAV részére már átutalta az összeget, akkor a NAV azt az adózónak 8 napon belül visszautalja.

 1. Kivételek, amelyekre a szünetelés nem vonatkozik

A veszélyhelyzet során előírt kötelező járványügyi intézkedések megsértése miatt kiszabott követelésekre folytatott eljárás is, ami azt jelenti, hogy ha valaki a fertőző betegségek és járványok megelőzése vagy a járványveszély elhárítása érdekében szükséges járványügyi előírásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsérti, az egészségügyi államigazgatási szerv által kiszabott egészségügyi bírság végrehajtandó.

5. Közösségi adószámok megerősítés

A közösségi adószámok érvényességét

1.) az Európai Bizottság (EB) honlapján, valamint

2.) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Központi Kapcsolattartó Irodájánál

is ellenőrizheti.

1.) A közösségi adószámok érvényességének lekérdezése az EB honlapján

A közösségi adószámok érvényességét a NAV részére is igazolhatóan ellenőrizheti az EB honlapján, a http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ linken.

Amikor megszületik az eredmény, Ön egy egyedi hivatkozási számot kap, mely alapján a NAV az Ön által kezdeményezett lekérdezést – ha az ellenőrzött közösségi adószám érvényes volt – azonosítani tudja. Fontos, hogy ezt az egyedi hivatkozási számot megőrizze, mert így tudja igazolni a lekérdezés tényét és eredményét.

2.) A közösségi adószámok érvényességének ellenőrzése a NAV-nál

A közösségi adószámok érvényességének és az azonosító adatok pontosságának megerősítését a NAV Központi Kapcsolattartó Irodájától (NAV KKI) lehet kérni a következő elérhetőségeken.

 • Telefonon,a 06-80-20-21-22-es számon,
 • Levélben,a 1373Budapest, Pf. 561 címen,
 • Elektronikusana cégkapun illetve ügyfélkapun keresztül,

Bővebb információt a közösségi adószámról a NAV honlapján talál, valamint a Tájékoztató a közösségi adószámról című 27. információs füzetben.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram