Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

A NAV adózókat segítő lépései a veszélyhelyzetben, elérhető a 1929 jelű adóbevallás | NAV-figyelő 12. hét

20 március 2020

Fizetési kedvezmények, végrehajtás felfüggesztése, magánszemélyeknek letölthető PDF nyomtatványok és egyéb járványügyi intezkedések.

 1. NAV Járványügyi intézkedései között: letölthető PDF nyomtatványok

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett ügyfelek személyes megjelenés nélküli ügyintézésének megkönnyítése érdekében összegyűjtötte a NAV a leggyakoribb ügytípusokhoz rendszeresített nyomtatványokat.

A személyes ügyfélforgalom csökkentése érdekében a kitöltött és aláírt kérelmeket postai úton küldhetik meg a NAV részére, vagy az ügyfélszolgálatokon található kérelemgyűjtő ládában helyezhetik el azokat.

 1. Plakát a külföldön dolgozók részére

A külföldön dolgozó (onnan hazaérkező) ügyfeleik adóügyeinek személyes ügyintézését a NAV a jelenlegi helyzetben nem tudja biztosítani.

 1. Gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezményei

A NAV a fizetési kedvezményi eljárások során figyelembe veszi a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket, melyek az adózók széles körét érintik.

Kérelemre az alábbi fizetési kedvezmények engedélyezhetők:

 fizetési halasztás,

 részletekben történő megfizetés,

 mérséklés illetve elengedés.

Fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a FAG01, az egyéni vállalkozók pedig a FAM01 űrlapon terjeszthetik elő.

Az űrlapok a Nyomtatvanykitöltő programok menüpontban érhetők el.

Az egyéni vállalkozók fizetési kedvezményre irányuló kérelme alapján folytatott elsőfokú eljárás illetékmentes.

gazdálkodó szervezetek által a NAV-nál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10 000 forint

Fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésének törvényi feltétele az átmeneti fizetési nehézség fennállása, és hogy a fizetési nehézség kialakulása nem az adózónak felróható mulasztás eredménye. A koronavírus-járvány által okozott fizetési nehézség az adózóknak fel nem róható objektív körülmény. Ennek figyelembe vételével a NAV a fizetési halasztást, a részletfizetést (vagy ezek kombinációját: akár a halasztást követően részletekben történő kiegyenlítést) kérelemre pótlékmentesen is engedélyezheti.

Továbbra sem engedélyezhető azonban fizetési könnyítés a munkavállalóktól levont jellegű fizetési kötelezettségekre.

 1. Magánszemélyek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezménye

Magánszemélyek esetén is kérelemre az alábbi fizetési kedvezmények engedélyezhetők:

 fizetési halasztás,

 részletekben történő megfizetés,

 mérséklés illetve elengedés.

A fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók a FAM01 űrlapon terjeszthetik elő. Az űrlap a Nyomtatványkitöltő programok menüpontban érhető el.

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók is választhatják a kérelemnek a fenti adatlap használatával, elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül történő beküldését, vagy dönthetnek a papíralapon történő beküldés mellett is, levél formában vagy a NAV internetes honlapján az „Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához” menüpontban elérhető adatlap kitöltésével, az alábbi elérési útvonalon: Letöltések egyéb/adatlapok

A papíralapú kérelmet az illetékes adó- és vámigazgatósághoz címezve kell előterjeszteni. A magányszemély és az egyéni vállalkozó adózó fizetési kedvezményre irányuló kérelme alapján folytatott elsőfokú eljárás illetékmentes.

 1. Végrehajtási eljárás felfüggesztése

A már folyamatban lévő végrehajtási eljárásoknál a törvény lehetőséget ad a NAV számára a méltányossági alapon történő felfüggesztésére. Ez a lehetőség a magánszemélyek mellett kiterjed az egyéni vállalkozók, illetve cégek ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárásokra is.

A végrehajtási eljárás méltányossági alapú felfüggesztése hivatalból nem, kizárólag az adós kérelmére történhet, abban az esetben, ha az adós a méltányolható körülményt igazolta. Ilyen méltányolható körülmény lehet többek között a koronavírus terjedése miatt kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő fizetési nehézség vagy jövedelemkiesés is.

A felfüggesztés a következőket jelenti:

 • A NAV a felfüggesztés időtartama alatt további végrehajtási cselekményeket (például inkasszó, lefoglalás) nem indít.
 • Az eljárást nem szünteti meg, és a felfüggesztés előtti foglalásokat nem oldja fel.
 • A felfüggesztéskor esetlegesen folyamatban lévő inkasszót visszavonja, a jövedelemletiltást pedig szünetelteti.
 • Az eljárás a felfüggesztés megszűnésével folytatódik.
 • felfüggesztés időtartama alatt a lejárt esedékességű tartozásokra – az általános szabályok szerinti – késedelmi pótlékot kell fizetni.
 • A felfüggesztés időtartama az elévülési időbe nem számít bele.
 • A felfüggesztési kérelem előterjesztéséért, illetve elbírálásáért illetéket vagy díjat nem kell fizetni. 

6. OPG éves felülvizsgálat (veszélyhelyzet közlemény)

A COVID-19 koronavírus-járványra tekintettel a Kormány 2020. március 11-én különleges jogrendet vezetett be – veszélyhelyzetet hirdetett – és olyan intézkedésekről döntött, amelyek értelmében – a járvány terjedésének lassítása érdekében – radikálisan csökkenteni kell a személyes érintkezések számát az élet minden területén.

Jelenleg a pénztárgépek éves felülvizsgálatának ütemezése, elvégzése kapcsán is a veszélyhelyzetben követendő kormányzati intézkedések betartása a legfontosabb. A NAV csak abban az esetben javasolja a veszélyhelyzet időszaka alatt esedékessé váló éves felülvizsgálatok elvégzését, ha az közvetlen személyes érintkezés nélkül, vagy annak minimalizálásával megoldható. Ha a felülvizsgálat csak a pénztárgép üzemeltetési helyén – jelentősebb mértékű személyes érintkezés kockázatával – végezhető el, akkor javasolja a felülvizsgálat elhalasztását egy későbbi időpontra, még akkor is, ha ezzel az egyéves határidő lejár.

A COVID-19 koronavírus-járványt a pénztárgépek éves felülvizsgálatára vonatkozó kötelezettség teljesítésének szempontjából a NAV vis maior helyzetnek tekinti. A veszélyhelyzetben az üzemeltető akkor jár el tőle elvárható körültekintéssel, ha a kormányzati intézkedések betartása érekében – amennyiben szükséges – elhalasztja a felülvizsgálatot és arra csak veszélyhelyzet megszűnését követően kerül sor.

 1. Rövidebb a nyitvatartás a NAV ügyfélszolgálatain

A NAV fővárosi és megyei központi ügyfélszolgálatai 2020. március 18-ától heti 25 órában várják az ügyfeleket. A fővárosi (IX. kerület, Vaskapu utca 33-35., XIII. kerület, Dózsa György út 128-130., XIV. kerület, Gvadányi utca 69., KAVIG, VII. kerület, Dob utca 75-81.), és a megyeszékhelyeken működő központi ügyfélszolgálatok módosított nyitvatartása:

hétfő08.30 – 16.00
kedd08.30 – 12.00
szerda08.30 – 16.00
csütörtök08.30 – 12.00
péntek08.30 – 11.30

Az adóügyek döntő többsége elektronikusan is intézhető, ezért a hivatal kéri ügyfeleit, hogy válasszák az elektronikus vagy telefonos ügyintézést, elkerülve a személyes megjelenést és a sorban állást. A NAV általános tájékozatórendszere, a NAV Infóvonal a 1819-es telefonszámon hívható.

 1. Rendkívüli veszélyhelyzet miatt április 15-éig kérhető az SZJA tervezetek postázása

A NAV elkészült a több mint 5,5 millió szja-bevallási tervezettel és elérhetővé tette azokat elektronikusan az eSZJA felületén. Akinek nincs ügyfélkapuja – a Kormány által 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzet miatt – egy hónappal tovább veheti igénybe a NAV szolgáltatását, azaz április 15-éig kérheti a tervezetek postázását.  Ezzel a lehetőséggel élve nem kell személyesen megjelennie az ügyfélszolgálaton, hogy hozzájusson nyomtatott bevallási tervezetéhez.

 1. Gyakori kérdések és válaszok az szja-bevallásról
 2. 2020/4. Adózási kérdés – Változott a mezőgazdasági de minimis támogatások értékhatára

Az Európai Unió Bizottsága 2019. február 21-én elfogadta az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1408/2013/EU rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis rendelet) módosításáról szóló 2019/316/EU rendeletet (a továbbiakban: módosító rendelet), amely 2019. március 14-én lépett hatályba.

A módosítás eredményeként a csekély összegű támogatás egyéni keretösszege az eddigi, három pénzügyi évenként és vállalatcsoportonként értendő 15 ezer eurós csekély összegű támogatási keret általánosan 20 ezer euróra emelkedett. A mezőgazdasági de minimis rendelet 3. cikkének (3a) bekezdése azonban lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az egy és ugyanazon vállalkozásnak nyújtott csekély összegű támogatás összege eléje bármely, három pénzügyi évet felölelő időszakban maximálisan a 25 ezer eurót.

Magyarország a magasabb összegű, 25 ezer eurós egyéni keretösszeget választotta, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági és halászati csekély összegű támogatások már 2007 óta központi nyilvántartásban kerülnek rögzítésre

 1. Elérhető a 1929 jelű adóbevallás

A bevallást 2020. június 2-áig kell benyújtani a NAV-hoz.

A NAV azt javasolja, hogy a bevallást a „Nyilatkozat” lapok kitöltésével kell kezdeni, mert az ott megadott főbb adatok alapján a program – automatikusan – már csak a vonatkozó lapokat engedi kitölteni, így a bevallás terjedelme akár néhány oldalra is csökkenhet.

Mi változott a bevallásban?

 • beépültek a 2019. január 1-jétől bevezetett csoportos társaságiadó-alanyiságot érintő szabályok,
 • megjelentek az egyéni vállalkozó által alapított egyszemélyes kft-re vonatkozó rendelkezések,
 • az adóalap-csökkentő fejlesztési tartalék maximuma 500 millió forintról 10 milliárd forintra nőtt, illetve
 • érvényesülnek benne az egyes, a társasági adó rendszerébe átültetett uniós normák.
 1. Családi kedvezmény érvényesítése élettársak esetében

Az, hogy ki vehet igénybe családi kedvezményt a családi pótlékra való jogosultság alapján állapítható meg.

Ha az élettársak közös gyermeküket nevelik és emiatt családi pótlékra jogosultak, mindkét szülő jogosult a családi kedvezmény érvényesítésére év közben, adóelőleg-nyilatkozattal és év végén, az szja-bevallásban is.

Ha az élettársak nem közös gyermeküket nevelik, akkor év közben adóelőleg-nyilatkozattal csak a családi pótlékra jogosult szülő tudja érvényesíteni a családi kedvezmény összegét, azonban év végén az szja-bevallásban élettársával megoszthatja azt. Nem alkalmazható azonban a megosztás azokra a hónapokra, amelyekre az anya a gyermeket nevelő egyedülálló családi pótlékát vette igénybe.

Magzat után csak a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa érvényesítheti a családi kedvezményt, így a várandós nő élettársával év végén a bevallásban oszthatja meg a kedvezményt.

Ha a gyermek vér szerinti szülőjével együtt élő élettárs jogosult a családi pótlékra (mivel legalább egy éve szerepelnek az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában), akkor a családi kedvezmény szempontjából is jogosultnak minősül, így azt már év közben is érvényesítheti.

 1. Változik a Bulgáriából érkező döntések közlése az ELEKÁFA-eljárásokban

A Bulgáriában nem letelepedett kérelmezők továbbra is e-mailben értesülnek a hatóság döntéséről, ám ettől az időponttól nem magát a döntést, hanem csak a hozzáférést biztosító linket kapják meg elektronikusan.

 1. NAV adóztatási IBAN számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke

A fenti linken is elérhető.

 1. Az Európai Unió engedélyhez kötötte a személyi védőfelszerelések kivitelét

A koronavírus okozta járványügyi válság miatt a védőszemüvegek, a szemvédő eszközök, az arcvédő maszkok, az orr- és szájvédő eszközök, a védőruhák és a kesztyűk kizárólag engedéllyel vihetők ki az Európai Unió területéről, 2020. március 15-étől hat héten keresztül. Az intézkedést az egyes termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről szóló (EU) 2020/402 bizottsági végrehajtási rendelete határozza meg. A rendelet I. mellékletében felsorolt termékek Unión kívülre történő kivitele exportengedélyhez kötött, függetlenül attól, hogy a védőfelszerelések az Unióból származnak-e.

 1. Alkalmazottukat bejelentés nélkül foglalkoztatók
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram