Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Hogyan rendezhetjük adó, vám és egyéb kötelezettségeinket a NAV felé? | NAV-figyelő 10. hét

6 március 2020

A volt EVA-alanyoknak záróbevallást kell adniuk. Mindent a K+F tevékenység kapcsán elérhető Tao. kedvezményekről.

 1. Hogyan rendezhetjük adó, vám és egyéb kötelezettségeinket a NAV felé?

A belföldi adózók számára öt lehetséges befizetési mód áll rendelkezésre:

 1. átutalás belföldi pénzforgalmi vagy fizetési számláról (akár az Azonnali Fizetési Rendszer használatával),
 2. befizetés készpénzátutalási megbízással (sárga csekk),
 3. egyéb, elektronikus fizetési módok az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül:
 1. házibankos átutalás az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank felületén keresztül,
 2. bankkártyás fizetés:

ba) POS-fizetés az úgynevezett POS terminálon keresztül,

bb) VPOS-fizetés internetes felületen (Virtuális POS terminálon) keresztül,

4. átvezetés,

5. egyéb speciális fizetési módok.

Fontos, hogy a befizetéskor az adószámot, adóazonosító jelet az átutalási bizonylat vagy a sárga csekk közleményében fel kell tüntetni.

Speciális befizetési módok között a VAV kiemeli, hogy bár nem jogszerű fizetési mód, de a NAV köteles befogadni a külföldi fizetési számláról (a forinttól eltérő devizanemben) teljesített átutalást.

A NAV nyomatékosan felhívja a figyelmet továbbá arra, hogy rózsaszín csekk az adó megfizetésére továbbra sem alkalmas. A Magyar Posta Zrt. a feladónak visszafizeti az így feladott pénzt. Ebben az esetben az adó megfizetése – az adózói szándék ellenére – nem történik meg.

Ki hogyan fizethet?

Két szempont határozza meg azt, hogy valaki a felsorolt befizetési módok közül melyiket választhatja:

 • egyrészt, hogy a befizető pénzforgalmi számla nyitására kötelezett-e,
 • másrészt, hogy a befizető természetes személy vagy nem természetes személy.

Pénzforgalmi számla nyitásra kötelezettek:

 • a belföldi jogi személyek (jellemzően ilyenek a gazdasági társaságok),
 • a pénzügyi képviselővel rendelkező külföldi vállalkozások6,
 • az áfa fizetésére kötelezett természetes személyek, ideértve az egyéni vállalkozókat is.

A pénzforgalmi számla nyitására NEM kötelezett adózónak:

 • fizetési kötelezettségeit belföldi fizetési számlájáról átutalással
 • vagy készpénzátutalási megbízással kell teljesítenie fizetési kötelezettségét.

A cikk teljes terjedelemben a NAV honlapján elérhető.

 1. Adópercek

KIVA bevallások fontosabb változásai 2020. január 1-jétől

Az adómérték 13 %-ról 12 %-ra csökkent. A külföldön adóztatható jövedelem Katv. szerint meghatározott részének figyelembe vételi szabályai módosultak: a külföldön adóztatható jövedelem meghatározott része már nem a teljes adóalappal, hanem csak a személyi jellegű kifizetéseken felüli módosító tételek egyenlegével szemben számolható el.

A volt EVA-alanyok elszámoló bevallása

Az EVA adónem megszűnésével idén elszámoló bevallást kell benyújtaniuk a volt EVA-alanyoknak. A Számv. tv. hatálya alá tartozó adóalanyok esetében a bevallás benyújtásának határideje 2020. június 2. A bevallást a 1943 jelű nyomtatványon kell benyújtani.

Jogi személyeknek és egyéni cégeknek az EVA-alanyiság megszűnésétől számított 60 napon belül az EVA-alanyiság megszűnését követő naptól az adóévet követő hatodik hónap utolsó napjáig számított időszak valamennyi teljes naptári negyedévére társaságiadó-előleget kell bevallaniuk (a 2043TAO számú bevalláson), ha nem választottak egyéb adózási módot, és emiatt a társasági adó alanyává váltak.

 1. Közkedveltek a NAV elektronikus szolgáltatásai

A NAV folyamatosan fejleszti digitális szolgáltatásait a magánszemélyek adóügyeinek gyorsabb, kényelmesebb és egyszerűbb intézése érdekében is.

Az eSZJA és az ONYA webes felület ráadásul még csak telepítést sem igényel. Mobileszközön is használható a nap 24 órájában. Valamennyi közkedvelt szolgáltatás innen is elérhető.

Nincs más dolguk az érdeklődőknek, mint ügyfélkaput nyitni és máris kényelmesen, akár otthonról is intézhetik adóügyeiket.

 1. NAV adóztatási számlaszámok és adónemek érvényes jegyzéke
 2. Megjelent az ADÓVILÁG 2020/03. száma

A tartalomból:

 • SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

A személyijövedelemadó-bevallási tervezettel kapcsolatos tudnivalók

 • TÁRSASÁGI ADÓ

Kutatás-fejlesztési tevékenység kapcsán elérhető kedvezmények

 • ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

A lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó öt százalékos adómérték kivezetése az áfában

Online Számla XSD 2.0

 • ADÓIGAZGATÁS

EKAER bejelentéssel kapcsolatos változások

 • VÁM

Áruosztályozási joganyagok változásai 2020. január 1-jétől

 • ELLENŐRZÉS

A támogató eljárás tapasztalatai 2019. évben

 • KÖZLEMÉNYEK

Jogi esetek – bírósági gyakorlat I.

Üzemanyagár

Jogi esetek – bírósági gyakorlat II.

Kutatás-fejlesztési tevékenység kapcsán elérhető kedvezmények

A hazai innovációs rendszer megújítása kapcsán a szerző a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó kedvezmények igénybevételére vonatkozó szabályozást tekinti át a cikkben.

A K+F tevékenységek költségei közül társasági adó-alap kedvezményként kizárólag a K+F tevékenység közvetlen költségei vehetőek figyelembe. A közvetlenül felmerült költségek meghatározása érdekében el kell határolni a kutatás-fejlesztés körébe tartozó és az abba nem sorolható tevékenységeket.

A K+F tevékenység minősítéséhez a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (továbbiakban: Hivatal) által kiadott útmutató (Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárások Módszertani Útmutatója) szolgál alapul.

A Hivatalnál az adózók önkéntesen kezdeményezhetik az előzetes minősítési eljárás lefolytatását. Ha a kérelem tárgyát képező projekt kutatás-fejlesztésnek minősül, az adózó kérelmére a hatósági minősítés kiterjed arra is, hogy az adott tevékenységet a kérelmező a Tao. tv. 4. § 32. pontja szerinti saját tevékenységi körben végzi-e, továbbá a hatósági határozat határozza meg a projekt alapkutatási, alkalmazott kutatási vagy kísérleti fejlesztési tevékenységeinek arányát.

Melyek lehetnek a K+F tevékenységhez kapcsolódó közvetlen költségek?

A Számv. tv. 51. § (1) és (2) bekezdése határozza meg a termékek és a szolgáltatások közvetlen önköltségének (és ezzel a közvetlen költségek) tartalmát. A közvetlen költségek konkrét tételeinek tartalmát viszont minden gazdálkodónak a rá vonatkozó sajátosságoknak megfelelően kell meghatározni. Az Adóvilág K+F kedvezményekről szóló cikke teljes terjedelemben itt.

 1. Adótraffipax
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram