Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Uniós jogharmonizáció indokolta változások az Áfa tv-ben | NAV-figyelő 51. hét

19 december 2019

Szigorodnak a Közösségi értékesítés adómentességének feltételei, megjelent továbbá a 2065 jelű áfabevallás nyomtatványképe.

 1. Alapítványok figyelmébe: Módosulnak az illetékszabályok

Az illetéktörvény alkalmazásában alapítványoknak minősülő szervezetekre a törvény teljes, feltételes személyes illetékmentességet ad. Eddig az az alapítvány, amely teljesítette a személyes mentesség feltételeit – függetlenül a közhasznú minősítésétől – minden illetékfajta (öröklési, ajándékozási, visszterhes, közigazgatási, bírósági illeték) megfizetése alól mentesült. Ez 2020. január 1-jétől, főszabályként csak a közhasznú jogállású alapítványok esetében elérhető.

Fontos az is, hogy 2020. január 1-jétől a személyes illetékmentesség az EGT-államban nyilvántartásba vett, külföldi alapítványokra alkalmazható a hazai alapítványokkal azonos feltételek alapján.

A törvény átmeneti szabálya 2022. december 31-ig türelmi időt biztosít minden olyan alapítványnak, amely 2019. december 31-én magánszemély, jogi személy által tartós közérdekű célra alapított, az alapítvány székhelye szerint illetékes törvényszék által nyilvántartásba vett szervezetnek minősül. Ezen alapítványoknak azonban vállalni kell azt is, hogy legkésőbb 2023. január 15-ig a Civil törvény szerinti közhasznú jogállást szereznek, és ezt igazolják. A NAV által közzétett cikk teljes szövege itt elérhető.

 1. Megszűnik-e a kata-alanyiság…

… ha a vállalkozás éves bevétele meghaladja a 12 millió forintot? Bizonyára számos adózó tette fel ezt a kérdést a NAV felé. A hivatal válasza: természetesen nem szűnik meg a kata-alanyiság, de a vállalkozásnak a 12 millió forint feletti bevétele után 40 % mértékű adót kell fizetnieA NAV rövid közleménye itt.

 1. Nyugtaadás vásárokon

A NAV tapasztalata alapján az ünnepi vásárokra kitelepülő kereskedőknél, vendéglátósoknál gyakran merül fel kérdésként, hogy értékesítéseiket miként kell bizonylatolniuk ezeken a helyszíneken. Kell-e online pénztárgépet használni, vagy elégséges a nyugtatömbből történő bizonylatolás?

Íme, itt az Útmutató.

Kitelepülő kereskedőket érintő tudnivalók

Az ünnepi vásárokon a kiskereskedelmi értékesítés a TEÁOR’08 47.8 Piaci kiskereskedelem alá tartozik, függetlenül attól, hogy ott milyen árusítóhelyen értékesítik a termékeket. A piaci kiskereskedelem esetén az online pénztárgép használata nem kötelező.

Vendéglátósokat érintő szabályok

Az ünnepi vásárokon történő vendéglátás (TEÁOR’08 56.1 és TEÁOR’08 56.3) olyan tevékenyég, melynek során az online pénztárgép használata kötelező. Ez alól csak a mozgó vendéglátás kivétel.

Könnyebbség viszont, hogy nem kell az üzemeltetési hely megváltozásáról szóló bejelentést megtenniük azoknak, akik állandó üzletük mellett települnek ki az ünnepi vásárokra (az ünnepi vásár átmeneti, ideiglenes jellege miatt). A nyugtaadásról szóló további tudnivalók itt.

 1. Adópercekben: az alkalmi munkáról röviden

A vásárokon az árusok gyakran alkalmaznak munkavállalókat egyszerűsített foglalkoztatásban. Ezen átmeneti jellegű, néhány napos munkák esetén sem szabad azonban megfeledkezni a munkavállalók megfelelő bejelentéséről.

Alkalmi munkavállalót

 • telefonon a 185-ös számon,
 • okostelefonról, tabletről az EFO alkalmazás használatával (https://nisz.hu/efo2015),
 • ügyfélkapun/cégkapun keresztül a 19T1042E nyomtatványon

lehet bejelenteni.

Alkalmi munka esetén figyelni kell az azonos felek közötti, egybefüggő foglalkoztatás időtartamára is, ami

 • legfeljebb 5 egymást követő naptári nap,
 • egy adott hónapon belül legfeljebb 15 nap,
 • éves szinten pedig legfeljebb 90 naptári nap lehet.

Az alkalmi munka részletes szabályait az alábbi linken elérhető, 46. információs füzet tartalmazza.

 1. Uniós jogharmonizáció indokolta változások az Áfa tv-ben
 • Jelentős módon szigorodnak a Közösségen belüli termékértékesítés adómentességének feltételei 2020. január 1-jétől.

A termék Közösségen belüli értékesítése, vagyis amikor a terméket az értékesítés következményeként belföldről a Közösség valamely másik tagállamának területére adják fel vagy fuvarozzák el (függetlenül attól, hogy a küldeménykénti feladást vagy a fuvarozást az értékesítő, a beszerző vagy – bármelyikük javára – más végzi), a következő feltételek együttes fennállása esetén áfamentes:

 1. a) a termék más tagállamba történő feladása vagy elfuvarozása igazolt,
 2. b) az értékesítés egy másik, adóalanyi minőségében nem belföldön, hanem a Közösség más tagállamában eljáró adóalanynak vagy a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adófizetésre kötelezett, nem adóalany jogi személynek történik,
 3. c) a b) pontban meghatározott személy adószámmal rendelkezik a Közösség más tagállamában, és ezt az adószámot közölte az értékesítővel,
 4. d) az értékesítést teljesítő adóalany az ’A60-as jelű összesítő nyilatkozat (áfatörvény 4/A. számú melléklet I. pontja szerinti nyilatkozat) benyújtására vonatkozó kötelezettségének hibátlanul és hiánytalanul eleget tesz, vagy igazolja, hogy az összesítő nyilatkozatot érintő mulasztás, hiba vagy hiányosság a jóhiszemű eljárása mellett következett be, és ezzel egyidejűleg az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére bocsátja az összesítő nyilatkozat teljes körű és helyes tartalmának megállapításához szükséges adatokat.

A c) és d) pontban foglaltakat a 2019. december 31-ét követően teljesített ügyletek esetén kell először alkalmazni. Érdemes elolvasni a vonatkozó NAV tájékoztatót.

 • Jelentősen átalakul a termék más tagállamba történő kiszállítása igazolásának módja is a Közösségen belüli termékértékesítés esetén 2020-tól

A tagállamonként esetlegesen eltérő gyakorlatból fakadó jogbizonytalanság mérséklődése érdekében az Európai Unió Tanácsa egy 2020. január 1-jétől alkalmazandó új cikkel egészítette ki a tagállamokban közvetlenül hatályos és alkalmazandó héa végrehajtási rendeletet (a továbbiakban: VHR).

A VHR megdönthető vélelmet állít fel arra vonatkozóan, hogy mikor kell úgy tekinteni, hogy a terméket az egyik tagállamból egy másik tagállamba feladták vagy elfuvarozták. Fontos azonban kiemelni, hogy amennyiben az adóalany nem rendelkezik a VHR szerinti, a vélelem fennállásához szükséges igazolásokkal, az nem jelenti automatikusan azt, hogy a termék kiszállítása nem igazolt, ezáltal nem lehet adómentes.

A termék más tagállamba történő elszállításának vélelméről és a vélelem adóhatóság általi megdöntéséről további fontos részleteket itt olvashat.

 1. Megjelent a 2065 jelű áfabevallás nyomtatványképe

Az adózók felkészülése, saját rendszereik, könyvelési programjaik fejlesztése céljából közreadta a NAV a 2065 jelű áfabevallás nyomtatványképét, a mezőkhöz tartozó közös azonosítókat, valamint az új, 2065A-06-os lap kitöltésére vonatkozó szabályokat. A nyomtatványtervezetek innen is letölthetőek.

 1. Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatók figyelmébe

2020. január 1-jétől turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetni a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás után is. Turizmusfejlesztési hozzájárulás aktuális változásairól itt olvashat.

 1. Brent napi jegyzési adatok alapján meghatározott átlagár
 2. Íme a 2020. januári üzemanyagárak

A fenti linken elérhetőek a korábbi időszakban alkalmazandó üzemanyagárak is.

 1. Áruosztályozás, kombinált nómenklatúra 2020

Az új KN kódok és a megfelelési táblázat elérhetőek ezen a linken.

 1. Bővül az online felületen elérhető jövedéki nyomtatványok köre

2019. december 18-ától lehetővé válik az online felületen a

 • NAV_J09 Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásáról,
 • NAV_J27 Magánfőző párlat adójegy megrendelése,
 • NAV_J33 Jövedéki kiskereskedő és bérfőzető bejelentése,
 • NAV_J41 Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatása

nyomtatványok kitöltése és benyújtása is.

A nyomtatványokat az eddigi gyakorlatnak megfelelően (Általános Nyomtatvány Kitöltő és ügyfélkapu/cégkapu alkalmazásával) vagy az ONYA felületen küldheti be. A NAV tájékoztató letölthető innen.

 1. Feketelista

Adótartozással rendelkező magánszemélyek az alábbi listában.

 1. Adótraffipax

Megtudhatjuk hol lesznek ellenőrzések az év utolsó hetében.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram