Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Mindent az áfa változásokról! | NAV-figyelő 50. hét

13 december 2019

Az általános forgalmi adó 2020. évi változásai egy cikkben. Lassan indul a 2019. évi szja-bevallási szezon. A biztosítók nyilatkozatai már letölthetők.

 1. Adópercek volt EVA-soknak

Alanyi mentesség, mint lehetőség az eva után. Az adózóknak érdemes mérlegelniük, hogy a 2020-as adóévben az általuk teljesített, a bevételi összeghatárba beszámítandó ügyletek ellenértéke a 12 millió forintot várhatóan meghaladja-e. Ha nem, akkor választható számukra az alanyi mentesség.

 1. Adópercek kisadózó anyáknak

A katás egyéni vállalkozónak a tételes adót azokra a hónapokra nem kell megfizetnie, amelyekre vonatkozóan bejelenti, hogy a hónap egészében

 • csecsemőgondozási díjban,
 • gyermekgondozási díjban,
 • gyermekgondozást segítő ellátásban,
 • gyermeknevelési támogatásban, vagy
 • gyermekek otthongondozási díjában

(a továbbiakban: anyasági ellátás) részesül, és kisadózóként a tevékenységét nem folytatja.

Ez azt eredményezi tehát, hogy ha a katás egyéni vállalkozó az anyasági ellátás folyósítása alatt saját maga nem végez ugyan tevékenységet, de alkalmazottja van, akkor a bevétele után 40 százalékos adót kell fizetnie.

 1. Megjelent az ADÓVILÁG 2019/12. száma

Az általános forgalmi adóról szóló törvény 2020. január 1-jétől hatályos változásai:

 • A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás adómértéke 18%-ról 5%-ra csökken, ugyanakkor a szolgáltatás turizmusfejlesztési hozzájárulási kötelezettség alá kerül, aminek a mértéke 4%.
 • A vevői készlet közösségi szinten harmonizált új szabályai szintén beiktatásra kerülnek az Áfa tv-be.
 • január 1-jétől a termékértékesítést, szolgáltatás nyújtást teljesítő adóalany az általa megfizetett adót önellenőrzés útján csökkentheti a behajthatatlan követelés adótartalmával.
 • Különös adóvisszatérítés választható, ha az adóalany úgy ítéli meg, hogy azáltal, hogy az előzetesen felszámított adót nem helyezhette levonásba (az őt terheli), ezáltal sérül az adósemlegesség elve. Ilyen esetek tipikusan téves adózási mód alkalmazása mellett fordulhatnak el. (Egyenes adózás helyett fordított adózást kellett volna alkalmazni.)
 • Lakóingatlan 5%-os adómérték alá tartozásának megszűnése
 • A számlázást érintő változások között kötelező lesz a termékbeszerző, szolgáltatást igénybevevő belföldi adóalany adószámának feltüntetése a számlán, vagyis megszűnik a 100 000 forintos értékhatár.
 • Az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjesztésre kerül 2020. július 1-től az adóalany által valamennyi, belföldi adóalany részére, belföldön teljesített ügyletről kibocsátott számlájára.
 • A számlabefogadóként teljesítendő adatszolgáltatás kiterjesztése is megvalósul 2020. július 1-től. A fenti dátumtól az adóalanyoknak a bevallásukban minden olyan számláról adatot kell szolgáltatniuk, amely alapján az adott adómegállapítási időszakban adólevonási jogot gyakorolnak. Jó hír viszont, hogy a számláról szolgáltatandó adatok köre nem változik.

Az Áfa tv. 2020. évi változásairól szóló cikk teljes terjedelemben itt.

A NAV folyóiratának további tartalma innen is elérhető.

 1. Elindult a felkészülés a 2019. évi szja-bevallásokra

Ennek kapcsán a NAV közzétette a belföldi és külföldi biztosítók részére a magánszemély 2019. adóévi nyugdíjbiztosítási szerződéséről szóló igazolás nyomtatványokat.

Mire szolgál az igazolás?

A személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerint, ha a magánszemély Magyarországon vagy más EGT-államban működő biztosítóval szerződésben áll, akkor az éves nyugdíjcélú befizetései után rendelkező nyilatkozatot tehet. A kedvezmény igénybevételéről a magánszemély adóbevallásában rendelkezhet a nyugdíjbiztosítási nyilatkozattal. A kedvezmény összegét – a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat adatai alapján – a NAV a magánszeméllyel szerződésben álló biztosítónak (vagy jogutódjának) utalja át.

Ahhoz, hogy a biztosító a kedvezmény összegét a NAV-tól megkaphassa, igazolnia kell, hogy a magánszeméllyel az adóévben szerződésben állt, és a magánszemély a kedvezményről jogosult rendelkezni, tehát történt olyan befizetés, ami az adókedvezmény igénybevételét megalapozza.

Az igazolást a belföldi biztosító, vagy a külföldi biztosító magyarországi fióktelepe (vagy leányvállalata) nyújtja be.

Igazolás minták letölthetők.

 1. Közzétételre kerültek a jövedéki adó fajtakódok

A táblázatok innen letölthetők XLSX és PDF formátumban egyaránt.

 1. Év végi adótraffipax

Az ellenőrzések pontos helyszínei és időpontjai a NAV honlapján.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram