Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

Spórolhat a feltételes adóbírság-kedvezménnyel | NAV-figyelő 43. hét

25 október 2019

Bemutatta a NAV, hogy hogyan működik a feltételes adóbírság-kedvezmény a gyakorlatban. Betöltetlen álláshelyek a NAV Észak-budapesti Igazgatóságán.

 1. Így spórolható meg az adóbírság fele

Az adóellenőrzések során megállapított adóbírság felét törölheti a NAV, ha az adózó a megállapított adókülönbözetet nem vitatja, azt határidőre befizeti, és lemond a fellebbezés jogáról.

Lassan két éve, hogy az adózók automatikusan – külön kérelem nélkül – mentesülhetnek a kiszabott adóbírság 50 százalékától, ha a megállapított adókülönbözetet a határozatban rögzített határidőig megfizetik, és az elsőfokú határozat elleni fellebbezési jogukról lemondanak.

A feltételes adóbírság-kedvezmény érvényesítése érdekében teljesítendő feltételek részletes szabályai az alábbiak.

A fellebbezési jogról történő lemondásnak a következők szerint kell eleget tenni:

 • legkorábban az elsőfokú határozat átvételével egyidejűleg, legkésőbb a fellebbezési határidő utolsó napján tehető meg – szóban bejelentett vagy postára adott, illetve elektronikus úton elküldött lemondó nyilatkozatban;
 • a lemondó nyilatkozatot legkésőbb a fellebbezési határidő végéig el kell juttatni az adóhatósághoz;
 • a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye – az adózó a kedvezménytől ez esetben elesik;
 • a fellebbezésről történő lemondásnak a teljes határozatra kell vonatkoznia, mivel a kedvezmény egyes megállapításokra nem érvényesíthető;
 • a fellebbezésről való lemondás nem vonható vissza, mivel a határozat a lemondással véglegessé válik;
 • Az elsőfokúhatározatban előírt adókülönbözetnek az esedékességig történő maradéktalan megfizetése érdekében a következők szerint kell eljárni:
 • az elsőfokú határozatban előírt összes adókülönbözetet meg kell fizetni – amennyiben van ilyen – azt is, amely után nem szabtak ki adóbírságot;
 • a jogosulatlan igénylésnek minősülő adókülönbözet esetében fizetési kötelezettség teljesítése nélkül érvényesíthető a kedvezmény;
 • az adókülönbözetet megállapító elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül, azaz az eredeti esedékességig kell a megfizetést teljesíteni, akkor is, ha részletfizetést vagy fizetési halasztást kért, illetve kapott az adózó;
 • az adókülönbözetet az adott adónemre történő befizetéssel vagy átvezetéssel, adókülönbözettel érintett adónemen fennálló túlfizetés beszámításával lehet rendezni;
 • az adókülönbözet megfizetésekor (ha a választott adófizetési módnál lehetőség van rá) a „Közlemény” rovatban szükséges az elsőfokú határozat iktatószámának megadása;
 • átvezetés hiányában a más adónemen fennálló túlfizetés vagy éppen az elsőfokú határozatban más adónemben az adózó javára megállapított adókülönbözet nem vehető figyelembe az adókülönbözet megfizetéseként.

A NAV felhívta az adózók figyelmét, hogy a  feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevétele esetén nemcsak fellebbezés, hanem a későbbiekben felügyeleti intézkedés iránti kérelem sem nyújtható be.

A feltételes adóbírság-kedvezmény igénybevételéhez kapcsolódó formanyomtatványok és a kedvezményről bővebb információ elérhető a NAV honlapján.

 1. Álláspályázatok

A NAV Észak-budapesti Igazgazósága számos munkakör betöltésére várja a jelentkezőket.

 1. Adótraffipax

Szinte minden megyében Mindenszentekhez kapcsolódó operatív ellenőrzések lesznek a következő héten, melynek keretében a koszorú-, virág- és ajándék kereskedőket ellenőrzik.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
crosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram