Vissza a Newsroom-ba
ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar

2019. augusztus 23-tól jelentős változások a nemzetközi fuvarozásra vonatkozó áfa szabályokban| NAV-figyelő 35. hét

30 augusztus 2019

2019. augusztus 23-tól jelentős változások a nemzetközi fuvarozásra vonatkozó áfa szabályokban. Szüreti fesztiválokat látogat a NAV.  Mindent az adószámláról.

A cikk letöltése PDF-ben

1. A NAV egy közös felületen tette közzé a legfontosabb tudnivalókat az adószámláról

Az alapinformációk között megismerhetjük az adószámla fogalmát, valamint azt is, hogy milyen szabályok szerint készül az adószámla és annak tartalmáról milyen módon tájékozódhatunk.

Az elektronikus lekérdezési módhoz kapcsolódóan olvashatunk az ügyfélkapus regisztráció szükségességéről, a releváns paraméterek megadásának módjáról is. A NAV javasolja az adószámla alakulásának és a lekönyvelt tételek folyamatosan nyomon követését.

A kivonat és késedelmipótlék-értesítő menüpontból lekérdezhetjük a „kivonat”  fogalmát, tartalmi elemeit, megismerhetjük a pótlékértesítő tartalmát, megtudhatjuk, hogy miért küld a NAV kivonatot, illetve pótlékértesítőt és pontosan kik is kapnak értesítést.

A NAV külön menüpontban hívja fel a figyelmet arra, hogy érdemes tételesen egyeztetni az elektronikusan lekérdezett vagy a kivonat formájában kapott adószámlán és a pótlékértesítőn közölt adatokat a saját nyilvántartásunk adataival.

Ha eltérés van az adószámla-adatok és a saját nyilvántartásunk között, és úgy gondoljuk, hogy a saját nyilvántartásunk a helyes, akkor érdemes észrevételt tenni. Mindez illetékmentes és akár személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikusan is előterjeszthető.

Az adószámláról szóló, NAV által rendszerezett információk innen is elérhetőek.

2. Megjelent az ADÓVILÁG 2019/09. száma

A tartalomból:

 • Magánszemélyek lakáshasznosításának adózása
 • A nyugdíjbiztosítási szerződés
 • KIVA adózási formát választó adózók számának alakulása
 • A nem hiteles számlák utáni általános forgalmi adó levonhatóságával összefüggő perek gyakorlata a Kúria legújabb döntéseinek fényében
 • A rehabilitációs hozzájárulás alapvető szabályai
 • A feltételes adóbírság-kedvezmény fogadtatása az adózók körében
 • Operatív ellenőrzések új irányai és a helyszíni revíziókban rejlő lehetőségek
 • A bizonyítási teher átfordulása a Cstv. 33/A. § szerinti perben
 • Jogi esetek – bírósági gyakorlat

A legnagyobb multinacionális vállalatcsoportok ún. országonkénti (CbC) jelentéstételi kötelezettségéről szóló cikkben az alábbiakról olvashatunk.

Az országonkénti jelentés tartalmilag három jól elkülöníthető részből áll:

 • egyrészt adójogrendszerenként tartalmazza a vállalat csoport adatközléssel érintett évének tíz darab pénzügyi, gazdasági adatát,
 • másrészt tartalmazza a vállalatcsoport egyes tagjai által végzett tevékenységek megnevezését,
 • harmadrészt pedig további, a jelentés szempontjából lényegesnek ítélt információkat tartalmaz.

Az országonkénti jelentést – amelyet a nemzetközi megállapodásoknak köszönhetően a legtöbb esetben elegendő egyetlen országban benyújtania a vállalatcsoportnak –főszabály szerint a multinacionális vállalatcsoport végső anyavállalata nyújtja be a működése szerinti állam adóhatóságához.

Ugyanakkor bizonyos esetekben a csoporttag is kötelezetté válhat az országonkénti jelentés benyújtására. Ezzel akkor kell számolni, ha a multinacionális vállalatcsoport csoporttagjára valamilyen okból kifolyólag nem érkezik adat a végső anyavállalat – vagy adott esetben a kijelölt adatszolgáltató – részéről.

Az országonkénti jelentés jelentősége abban áll, hogy a jelentések révén az adóhatóságok olyan információkhoz jutnak a multinacionális vállalatok globális tevékenységére vonatkozóan, amelyek számukra korábban elérhetetlenek voltak. A legnagyobb multinacionális vállalatcsoportok CbC jelentéséről szóló írás teljes terjedelemben itt.

3. Augusztus 23-tól ismét jelentős változások a nemzetközi fuvarozásra vonatkozó áfa szabályokban

Míg az exporthoz és tranzitfuvarhoz kapcsolódó szolgáltatások szabályozásban már 2019. január 1-től megtörténtek a változások, addig  a termékimporthoz kapcsolódó szolgáltatások szabályait a jogalkotó nem módosította egészen mostanáig.

Az Áfa tv. 93. §-ába egy új (3) bekezdés került beiktatásra 2019. augusztus 23-ai hatályba lépéssel.

Az Áfa tv. 93. § (2) bekezdése alapján mentes az adó alól a szolgáltatás nyújtása akkor, ha annak ellenértéke az importált termék adóalapjába a 74. §, illetőleg a 75. § (1) bekezdésének b) pontja és (2) bekezdése szerint beépül.

 1. augusztus 23-ától ezen mentesség alkalmazásának további feltétele, hogy a szolgáltatást közvetlenül az importáló részére nyújtsák.

Így pl. egy szállítási szolgáltatás csak akkor lehet áfamentes, ha azt közvetlenül az importőrnek nyújtják. Mindezek következtében alvállalkozó lánc esetén a láncba tartozó minden egyes további – magyar adóalanyok közötti – tranzakció áfa-köteles ügyletnek minősül majd a fenti dátumtól.

Az új előírásokat tehát fő szabály szerint azon esetekben kell alkalmazni, amikor a vonatkozó ügylet teljesítési időpontja 2019. augusztus 22-ét követő napra esik.

A NAV „Termékexporthoz és a termékimporthoz kapcsolódó fuvarozás és egyéb szolgáltatás megítélése az áfa szempontjából” című tájékoztatóhoz készített kiegészítését itt olvashatja teljes terjedelemben.

4. Adótraffipax

Helyszíni ellenőrzések várhatóak Komárom-Esztergom és Nógrád megyében a 36. héten. Tolna megyében szüreti fesztiválokon ellenőriz a NAV 2019. szeptember 6. és 22. között.  Az ellenőrzések pontos időpontjait és helyszíneit itt találja.

ADÓZÁSI SEGÉDLET 2024
E-book megtekintése
Mailchimp - subscribe form sidebar
downloadcrosschevron-leftarrow-leftarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram